NEURODYN 2AD

NEURODYN 2AD
Obj. číslo:
1106
Popis:
Univerzálny elektroliečebný prístroj, dvojkanálové vyhotovenie.
Cena bez DPH
1 500,00 €
Cena s DPH
1 800,00 €
Univerzálna elektroliečba, dvojkanálové vyhotovenie. Možnosť aplikácie prúdov:
- galvanický
- diadynamické
- jednosmerné impulzné
- TENS
- strednofrekvenčné 2-pólové
- IF 4-pólové s rotačným vektorom
- 4-pólové izoplanárne
- kartotéka pacientov a terapií
- meranie I/t krivky

Príslušenstvo v cene:
- elektródy 6x8 cm s návlekmi (4 ks)
- upínacie pásy

Hľadanie v produktoch