FYZIOTER 2SV

FYZIOTER 2SV
Obj. číslo:
1501
Popis:
Kombinovaný prístroj pre liečbu ultrazvukom a elektroliečbu s vákuovými elektródami.
Cena bez DPH
2 900,00 €
Cena s DPH
3 480,00 €
Kombinovaný prístroj pre liečbu ultrazvukom a elektroliečbu s vákuovými elektródami.
- prúdy: galvanický, diadynamické, jednosmerné impulzné, TENS, dvojpólové strednofrekvenčné
- meranie I/t krivky
- kartotéka pacientov a terapií
- ultrazvuk 1 MHz a 3 MHz, kontinuálny alebo impulzný
- vákuum 0 - 40 kPa kontinuálne alebo impulzne

Príslušenstvo v cene:
- ultrazvuková hlavica 4 cm2
- sonogel
- elektródy s návlekmi 6x8 cm (4 ks)
- upínacie pásy
- vákuové elektródy priemer 6 cm s podložkami z viskózy a s vákuovými káblami (4 ks)

Hľadanie v produktoch